Мала енциклопедія конституційного праваЕкономіка підприємства/Практикум

Фізична реабілітація
Показати велике зображення


Фізична реабілітація

Ціна: 380.00 грн

Задайте питання з цього товару

Свістельник І.: Анотований бібліографічний покажчик друкованих та електронних видань трьома мовами. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 1162 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-2781-06-9. Код 143551.

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) та електронні інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми фізичної реабілітації розміщено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах.

Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться проблемами фізичної реабілітації.

Стислий зміст:
Передмова
Фізична реабілітація.
Історія розвитку фізичної реабілітації.
Організація фізичної реабілітації.
Засоби, форми фізичної реабілітації.
Діяльність реабілітаційних центрів.
Підготовка кадрів з фізичної реабілітації.
Лікувальна фізична культура.
Масаж.
Фізіотерапія.
Фізична реабілітація.
Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів.
Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи.
Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату.
Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях.
Фізична реабілітація у фізичному вихованні і спорті.
Алфавітний покажчик
Покажчик видань