Психологія управлінняАгролісомеліорація

Політична економія
Показати велике зображення


Політична економія

Ціна: 120.00 грн

Задайте питання з цього товару

Старостенко Г.Г., Мірко Н.В.: Навч. пос. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. - 464 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-2781-34-2. Код 127246.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

У навчальному посібнику «Політична економія» на основі аналізу досягнень різних економічних напрямків та течій висвітлено ключові питання економічного розвитку суспільства, функціонування суб’єктів економічної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин, систематизовано підхід щодо визначення закономірностей розвитку соціально-економічних систем та міжнародних відносин в умовах глобалізації та запропоновано шляхи вдосконалення деяких аспектів економічного життя. Для закріплення отриманих знань та самоконтролю у посібник внесено типові приклади задач, тестів, бліц-питаннь та термінологічний словник.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також - усіх, хто бажає самостійно оволодіти базовим обсягом економічних знань.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи політичної економії. Тема 1. Політична економія як наука.
Розділ 2. Загальні засади економічного розвитку суспільства. Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Тема 3. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства. Тема 4.Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Тема 5. Відносини власності в соціально-економічній системі суспільства. Тема 6. Форми організації суспільного виробництва. Тема 7. Гроші. Тема 8. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця та заробітна плата. Тема 9. Витрати виробництва і прибуток.
Розділ 3. Загальні основи ринку та суб’єкти ринкової економіки. Тема 10. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Тема 11. Інфраструктура ринку та капітал сфери обігу. Тема 12. Домогосподарство в системі економічних відносин. Тема 13. Підприємство як товаровиробник. Тема 14. Основи менеджменту і маркетингу підприємств. Тема 15. Підприємництво в аграрній сфері. Форми прибутку, процент і рента.
Розділ 4. Економічний розвиток, сучасні економічні системи, світове господарство. Тема 16. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. Тема 17. Розподіл національного багатства. Споживання та заощадження. Тема 18. Економічне зростання. Тема 19. Економічні цикли. Тема 20. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Тема 21. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції. Тема 22. Фінансова та бюджетно-податкова політика в Україні. Тема 23. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Тема 24. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Тема 25. Міжнародний ринок праці. Тема 26. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.
Розділ 5. Практикум. 5.1. Задачі. 5.2. Тести. 5.3. Бліц-питання.
Термінологічний словник
Список використаної літератури