Фінансовий облікСудово-бухгалтерська експертиза

Технологія машинобудування
Показати велике зображення


Технологія машинобудування

Ціна: 200.00 грн

Задайте питання з цього товару

Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. Збірник лабораторних робіт: Навч. пос. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 352 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-2781-14-4. Код 246963.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Технологічні основи машинобудування", "Теоретичні основи машинобудування" та "Технологія обробки типових деталей та складання машин" для студентів напряму підготовки 6.090202 "Інженерна механіка".
Мета збірника лабораторних робіт – допомогти студентам глибше засвоїти згадані курси. Викладається основна теоретична інформація, методика проведення робіт, опис необхідного обладнання, інструменту, пристосувань, інформація до складання звіту, а також питання до самостійної підготовки, рекомендована література та деякі довідкові дані.
 
Стислий зміст:
Умовні скорочення і позначення
Передмова
Загальні відомості
Оформлення звіту до лабораторної роботи
Рекомендовані критерії оцінки знань під час виконання і захисту лабораторних робіт
1. Лабораторні роботи до дисципліни "Технологічні основи машинобудування"
2. Лабораторні роботи до дисципліни "Теоретичні основи машинобудування"
3. Лабораторні роботи до дисципліни "Технологія обробки типових деталей та складання машин"
Додаток А. Варіанти завдань до лабораторної роботи 1.14
Додаток Б. До лабораторної роботи 2.1
Додаток В. Варіанти завдань до лабораторної роботи 2.10
Додаток Г. Варіанти завдань до лабораторної роботи 3.2
Приклад оформлення карти хронометражу
Додаток Д. Варіанти завдань до лабораторної роботи 3.9