Психологія управлінняТренінг з економіки підприємства. Навч.пос.

Геологістика
Показати велике зображення


Геологістика

Ціна: 200.00 грн

Задайте питання з цього товару

Ільєнко О.В., Катерна О.К. Геологістика: Навчальний посібник / О.В Ільєнко, О.К. Катерна. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 284 с. ISBN 978-966-2781-74-8

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник детально розкриває зміст навчальної дисципліни «Геологістика», метою якої є формування системних знань глобальної транспортної системи світу, застосування геоінформаційних систем у процесі планування, прогнозування та підтримки прийняття управлінських рішень у логістичній діяльності підприємства. Видання узагальнює матеріали щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні геологістики. У навчальному посібнику представлено всі необхідні матеріали не тільки для засвоєння лекційних та практичних занять, а й для організації повноцінної самостійної роботи студента. Навчальний посібник рекомендовано для використання студентами, викладачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола підприємців, бізнесменів, керівників логістичних підприємств.