Злиття та поглинання підприємствГеологістика

Психологія управління
Показати велике зображення


Психологія управління

Ціна: 180.00 грн

Задайте питання з цього товару

Брич В.Я., Корман М.М. Психологія управління: Навчальний посібник / Брич В.Я., Корман М.М. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 384 с.ISBN 978-966-2781-26-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни «Психологія управління»: теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, ділові та рольові ігри, кейси, психологічні тести та список рекомендованої літератури. Сприятиме формуванню у студентів теоретичних і практичних знань з питань психології управління. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та фахівців, які займаються питаннями психології управління.