Фінансові розрахункиМала енциклопедія міжнародного права

Основи маркетингу
Показати велике зображення


Основи маркетингу

Ціна: 145.00 грн

Задайте питання з цього товару

Череп А.В. Основи маркетингу: навчальний посібник / Череп А.В., Богма О.С., Череп О.Г.– К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 226 с. ISBN 978-966-2781-58-8

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання. Розкрито основні підходи до організації основних елементів комплексу маркетингу, приділено увагу питанням стратегічного маркетингу. Матеріал побудовано за модульним принципом організації навчального процесу, наведено питання для самостійного опрацювання, тестові завдання, практичні кейси та завдання. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, керівників всіх рівнів, ділових людей та всіх, хто цікавиться проблемними питаннями маркетингу.