Экономика и организация инновационной деятельностиМоделювання електромеханічних систем

Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу
Показати велике зображення


Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу

Ціна: 115.00 грн

Задайте питання з цього товару

Атрощенко Т. О. Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу: Навчально- методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т. О. Атрощенко. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 164 с. 60х84/16

У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу «Методика викладання дисциплін лінгводидактичного циклу», що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (основні поняття змістових модулів курсу, питання для обговорення та контролю, теми практичних занять, завдання для самостійної роботи, залікові питання та завдання для контрольних робіт). Рекомендовано для студентів магістратури вищих навчальних закладів, а також для викладачів, аспірантів.