STYLISTICS: A RESOURCE BOOK: Навчальний посібникФізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів. Підр.

Туроперейтинг: навч.пос.
Показати велике зображення


Туроперейтинг: навч.пос.

Ціна: 220.00 грн

Задайте питання з цього товару

Туроперейтинг: навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф.. В.Я. Брича. – Київ: Кондор-Видавництво, 2015. – 276 с. Формат 60*84, обкладинка тверда.

Навчальний посібник сприятиме формуванню у студентів теоретичних та практичних знань з питань туроперейтингу. У виданні розкрито особливості організації діяльності туроператора, охарактеризовано технологічні процеси проектування, розробки та збуту турпродукту, висвітлено особливості співпраці туроператора з постачальниками та діловими партнерами, розкрито фінансові та облікові аспекти туроперейтингу, виявлено критерії оцінки якості комплексного туристичного обслуговування, висвітлено можливості інформаційних технологій в діяльності туроператора. Навчальний посібник рекомендовано для студентів напряму підготовки «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування», викладачів, аспірантів та фахівців, які вивчають питання тури-стичної індустрії.