Міжнародні організації: Навч. посібник. 2-ге вид.Основи графічного дизайну. Вид.3

Менеджмент: Підручник
Показати велике зображення


Менеджмент: Підручник

Ціна: 370.00 грн

Задайте питання з цього товару

Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент: Підручник. Видання 4-е, перероблене і доповнене. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с.

У підручнику розглянуто суть, мету і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкрито передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюцію управлінської думки. Особливу увагу приділено функціям, процесу управління, організації прийняття управлінських рішень. соціальній відповідальності та ефективності менеджменту. Детально розкрито питання керівництва та лідерства. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів інституту післядипломної освіти та дорадництва, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту.