Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів: Навчальний посібникМенеджмент: теорія і практика. Навч.пос.

Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів. Навч.пос. ЗБіЛЬШЕНИЙ ФОРМАТ
Показати велике зображення


Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів. Навч.пос. ЗБіЛЬШЕНИЙ ФОРМАТ

Ціна: 750.00 грн

Задайте питання з цього товару

Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і мака-ронних виробів : навчальний посібник / за ред. чл.-кор. В.І. Дробот – К.: Кондор-Видавництво, 2015.− 958 с.

У книзі наведено загальноприйняті та нові методи контролю сировини і готової продукції хлібопекарського і макаронного вироб-ництва, що ґрунтуються на сучасних хімічних, фізичних, фізико-хімічних методах аналізу. Викладено вимоги до якості продукції за чинними державними стандартами України, стандартами, гармонізованими зі стандартами ІSО, та міжнародними стандартами. Наведено також методи визначення харчової та фізіологічної цінності продукції. Розглянуто організацію роботи лабораторій. Книга призначена як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», а також може бути корисною для студентів інших спеціальностей за напрямом навчання «Харчові технології та інженерія», для праців-ників виробничих і дослідних лабораторій хлібопекарської та макаронної галузі.