Професійна підготовка майбутнього педагога в умовах сучасної освітньої парадигми: монографіяВипробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд: Підручник (В5 формат)

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ
Показати велике зображення


Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

Сучасна українська літературна мова : [збірник вправ] / Л. Г. Погиба, Л. М. Голіченко, І. В. Житар, Н. В. Кавера. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 244 с. ISBN 978-617-7278-23-7

У збірнику подано вправи, що охоплюють усі розділи навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова» та спрямовані як на вироблення в курсантів (студентів) практичних умінь і навичок виявляти, аналізувати й класифікувати лінгвістичні явища, користуватися лексичним багатством, так і на вдосконалення орфоепічної, граматичної, орфографічної та пунктуаційної вправності. Після кожного розділу вміщено завдання для самоконтролю, які сприятимуть узагальненню та систематизації вивченого матеріалу. Посібник призначений для студентів-філологів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, викладачів, учителів-словесників. Він також може бути корисний тим, хто прагне оволодіти майстерністю спілкування.