Інформаційний бізнесЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ. ЗАКОНОДАВСТВО. КОМЕНТАР.

Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців
Показати велике зображення


Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

 Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців. Навч. пос. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015.- 218 С. Тв. Кольорові вставки та форзаци. ISBN 978-966-2609-96-7

 Автори посібника роблять порівняльний аналіз між етикетом та схожими термінами (мораль, звичай, ри-туал), що дає можливість виокремити саме поняття етикету в українській культурі. Приділено увагу одній із проблем, що постає при вивченні етнічних традицій етикету, а саме проблемі семантики символічної мови. Авторами доведено, що поведінкові стереотипи етикетного спілкування українців відбивають естетичний досвід народу, що й дозволяє говорити про красу форм спілкування у традиційній культурі. Наголошено, що вироблені шляхом багатовікового відбору поведінкові стереотипи в узагальненому вигляді відбивають соці-альний досвід народу. Засвоюючи норми етикетної поведінки, люди вбирають досвід поколінь. Таким чином реалізується одна з найважливіших функцій етикету – функція етнічної та соціальної ідентифікації. Посібник містить цінний теоретичний і практичний матеріал, та розрахований на студентів, аспірантів, нау-ково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.