Автоматизація виробничих процесівПрофесійна підготовка майбутнього педагога в умовах сучасної освітньої парадигми: монографія

Інформаційний бізнес
Показати велике зображення


Інформаційний бізнес

Ціна: 230.00 грн

Задайте питання з цього товару

Підручник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015.- 472 С. Тв. ISBN 978-966-2609-94-3

Мета підручника – розкрити суть основних категорій  інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою,  рекламною  та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності  й основними засадами електронної комерції.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ.

Вступ.  Розділ 1.  Інформаційний бізнес як напрямок підприємницької діяльності.  Розділ 2. Інформаційний продукт як товар, що надається суб’єктами ринку.  Розділ 3. Інформаційний ринок та механізм його функціонування.  Розділ 4.  Організаційні форми інформаційного бізнесу.  Розділ 5.  Рекламна діяльність для стимулювання  інформаційного бізнесу.  Розділ 6. Бенчмаркінг – ефективна технологія впровадження інформаційного бізнесу.  Розділ 7.  Інформаційно-консультаційна діяльність – основа  інформаційно-го бізнесу.  Розділ 8. Розвиток електронної комерції як складової інформаційного бізнесу.  Література