УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯМАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ.

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ.
Показати велике зображення


ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ.

Ціна: 190.00 грн

Задайте питання з цього товару

Навч. пос. — К: Видавництво Ліра-К., 2015. — 344с., Тв. Рекомендовано МонУ. ISBN 978-966-2609-58-5. Висвітлені основи інженернотехнічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем ав-томатизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути використаний науковотехнічними працівниками та спеціалістами у галузі сучасних систем автоматизації. КОРОТКИЙ ЗМІСТ. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ. 2. РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА ВИБІР ПРОГРАМНОТЕХНІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ СИСТЕМИ. 3. ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ. 4. ПРОЕКТУВАН-НЯ ПРИНЦИПОВИХ СХЕМ. 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ. 6. ПРОЕКТУВАННЯ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ. Дода-ток 1. Перелік використаних стандартів. Додаток 2. Форми специфікацій, переліків і таблиць. Додаток 3. Щитові конструкції. Додаток 4. Кабелі і проводи.