Інвестиційний менеджмент: навч.пос.Вид. друге , доп. і перер.Энергосбережение. Учебное пособие. Издание 2-е, испр. и доп.

Філософія : навч. посіб. 3-є вид., випр.
Показати велике зображення


Філософія : навч. посіб. 3-є вид., випр.

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

Кислюк К.В. Філософія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. усіх спец. / К. В. Кислюк. — 3-є вид., випр. — Київ : Кондор-Видавництво, 2016. — 236 c. Обкладинка мяка, формат 60*84 1/16

   Даний посібник містить теоретичний матеріал з історії, основних етапів розвитку світової і української філософії, основних галузів філософського знання. Науково-методичний апарат включає контрольні запитання, фонд тестових завдань, словник ключових понять й термінів, список літератури. Враховано можливість використання матеріалу посібника як окремого модуля при викладанні широких загальноосвітніх курсів.

   Навчальний посібник з курсу «Філософія» розрахований на студентів усіх спеціальностей, аспірантів і викладачів.