Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у місцях позбавлення воліСтислий курс вищої математики: Т. 1: Аналітична геометрія та елементилінійної алгебри : навч. посіб.

Управління якістю: навчальний посібник
Показати велике зображення


Управління якістю: навчальний посібник

Ціна: 220.00 грн

Задайте питання з цього товару

 

 Управління якістю: навчальний посібник / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 278 с. Обкладинка тверда. ISBN 978-617-7278-83-1.

 Навчальний посібник підготовлено на основі дослідження сучасного вітчизняного та світового досвіду в галузі менеджменту якості, використання найновіших міжнародних стандартів з якості. В ньому системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти управління якістю, розглянуто основні терміни і поняття. Розкрито сутність управління якістю, розглянуто основні проблеми в цій галузі. Значну увагу приділено базовій концепції загального менеджменту якості (TQM), створенню та впровадженню систем управління якістю на підприємствах та в організаціях у відповідності до міжнародних стандартів з якості ISO серії 9000. Розглянуто та розкрито сутність статистичних методів та інструментів контролю якості, процесу розгортання функції якості (QFD). Висвітлено поняття сертифікації та підтвердження відповідності, описано процес сертифікації систем якості, роз-глянуто основні засади національної системи сертифікації УкрСЕПРО. Приділена увага питанням класифікації та обліку витрат на якість в умовах TQM. Розглянуто аудит у сфері якості в Україні та принципи його проведення згідно з міжнародним стандартом ISO 19011.

Книга може бути рекомендована для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки „Менеджмент”, а також всім, хто цікавиться проблемами ефективного управління якістю продукції та послуг в умовах ринкових механізмів господарювання.