Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навчальний посібник.Перша світова війна у фокусі історії. Мон.

Стратегічний аналіз : навчальний посібник
Показати велике зображення


Стратегічний аналіз : навчальний посібник

Ціна: 290.00 грн

Задайте питання з цього товару

 

 

Стратегічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. усіх спец. / О. В. Кочетков, О. М. Кобилкін, С. В. Кобилкіна, Ю. Г. Бережна, Р. В. Марков, А. М. Брагінець ; за ред. проф. О. В. Кочеткова. – 3-є вид., випр. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 412 с.

Даний посібник містить теоретичний, методологічний та практичний матеріал з основ комплексного діагностичного аналізу фінансово-економічного стану підприємств; формування стратегії та прогнозування їх економічного розвитку. Розкрито специфіку стратегічного аналізу щодо аграрних підприємств.

Начальний посібник «Стратегічний аналіз» розрахований на студентів усіх спеціальностей, докторантів, викладачів.