Устаткування закладів ресторанного господарства: підручникКонцесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія.

Технічне креслення та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
Показати велике зображення


Технічне креслення та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Ціна: 195.00 грн

Задайте питання з цього товару

Технічне креслення та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.: П.П.Волошкевич, О.О.Бойко, П.А.Базишин, Н.О.Мацура – Київ: Кондор-Видавництво – 2017. – 230 с. Обкладинка тверда.

У навчальному посібнику «Технічне креслення та комп’ютерна графіка для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» представлені розділи, які охоплюють основні вимоги до виконання креслень, а саме: проекційне, машинобудівне, складальне креслення, деталювання складального креслення. Окремим розділом подано практикум з машинобудівного креслення та використання комп’ютерної графіки для створення креслень.

Рекомендований для учнів та викладачів креслення ПТНЗ.

 

Зміст

Передмова………………………………………………………………………………….……

3

Розділ 1. Основи графіки. Основні вимоги до креслень…………………………………

4

1.1. Вимоги стандартів до оформлення креслень……………………………………..    

4

1.2. Формати і основний напис………………………………..………………………..

4

1.3. Масштаби……………………………………………………………………………

5

1.4. Креслярські шрифти…………………………………………………………………

6

1.5. Лінії………………………………………………………………………………….

7

1.6. Основні правила нанесення розмірів………………………………………………

9

1.7. Геометричні побудови……………………………………………………………..

14

1.7.1. Ділення відрізка на дві однакові частини …………………………………

14

1.7.2. Ділення кута…………………………………………………………………

14

1.7.3. Визначення центра і радіуса дуги кола…………………………………….

14

1.7.4. Ділення відрізка на рівні частини………………………………………….

15

1.7.5. Ділення кола на рівні частини………………………………………………

15

                 1.7.6. Ділення кола на 5 і 10 рівних частин……………………………………….

15

1.7.7. Спряження……………………………………………………………………

17

Розділ 2. Проекційне креслення. ГОСТ 2 305-68………………………………………….

22

2.1. Основні поняття проеціювання…………………………………………………….

22

2.2. Прямокутне проеціювання………………………………………………………….

23

2.3. Побудова третьої проекції по двох даних…………………………………………

24

2.4. Проекції точок, що лежать на поверхні предмета………………………………..

25

2.5. Зображення. Вигляди……………………………………………………………….

28

Розділ 3 Аксонометричні проекції…………………………………………………………..

31

3.1. Основні поняття, визначення, класифікація………………… ……………………

31

3.2. Послідовність побудови аксонометричних проекцій……………… ……………

31

3.3. Побудова аксонометричних кіл……………………………………………………

33

3.4. Технічний рисунок……………………………………………………………….....

33

Розділ 4 Розрізи та перерізи…………………………………………………………………

35

4.1. Розрізи……………………………………………………………………………….

35

4.2. Перерізи…………………………………………………………………………….

39

4.3. Вимоги щодо зображення та позначення розрізів і перерізів…………………….

40

4.4. Умовні графічні позначення матеріалів та правила їх нанесення на кресленні…

42    

4.5. Позначення на кресленні покриттів і показників властивостей матеріалу……...

45

Розділ 5. Машинобудівне креслення……………………………………………………….

46

5.1. Особливості машинобудівного креслення………………………………………..

46

5.2. Види конструкторської документації……………………………………………..

46

5.3. Креслення і види деталей…………………………………………………………..

47

5.4. Загальні відомості про з’єднання деталей…………………………………………

47

5.5. Класифікація різі…………………………………………………………………

48

5.5.1. Метрична різь…………………………………………………………….

50

5.5.2. Трубна циліндрична різь…………………………………………………

51

5.5.3. Трубна конічна різь………………………………………………………

52

5.5.4. Трапецеїдальна різь……………………………………………………..

52

5.5.5. Упорна різь………………………………………………………………..

53

5.5.6. Прямокутна нестандартна різь…………………………………………..

53

5.5.7. Спеціальна різь……………………………………………………………

54

5.6. Кріпильні вироби……………………………………………………………………

54

5.6.1. Болти…………………………………………………………………………

54

5.6.2. Гайки…………………………………………………………………………

55

5.6.3. Гвинти………………………………………………………………………..

55

5.6.4. Шпильки……………………………………………………………………..

56

5.6.5. Шайби………………………………………………………………………..

56

5.7. Різеві з’єднання……………………………………………………………………

57

5.7.1. З’єднання болтом……………………………………………………………

57

5.7.2. З’єднання шпилькою………………………………………………………..

57

5.7.3. З’єднання гвинтом………………………………………………………….

59

5.7.4. Трубні з’єднання……………………………………………………………

59

5.7.5. Умовні зображення кріпильних деталей і з’єднань………………………

62

5.8. З’єднання шпоночні, шліцові, за допомогою штифтів і шплінтів………………

62

5.8.1. Зєднання за допомогою шпонок…………………………………………..

62

5.8.2. Шліцові з’єднання………………………………………………………….

66

5.8.3. З’єднання за допомогою штифтів………………………………………….

66

5.9. Нероз’ємні з’єднання……………………………………………………………….

68

5.9.1. Зварні з’єднання…………………………………………………………….

68

5.9.1.1. Спрощене позначення швів зварних з’єднань                                        

73

5.9.2. З’єднання заклепками……………………………………………………….

74

5.9.3. Паяні і клеєні з’єднання…………………………………………………….

76

5.10. Механічні передачі…………………………………………………………………

77

5.10.1. Види механічних передач…………………………………………………

77

5.10.2. Креслення механічних передач……………………………………………

78

5.11. Пружини……………………………………………………………………………

84

Розділ 6. Складальне креслення. Специфікація…………………………………………

85

6.1. Виконання складального креслення……………………………………………….

85

6.2. Види виробів та їх складових частин………………………………………………

89

6.3. Види і комплектність конструкторських документів…………………………….

90

6.4. Ознайомлення з виробом, складання структурної схеми………………………...

91

6.5. Складання специфікації виробу……………………………………………………

93

6.6. Рекомендації щодо читання та виконання складального кресленя.……………..

97

6.7. Виконання ескізів деталей складальної одиниці………………………………….

100

6.7.1. Зв'язок між кресленням і розміткою…………………………..……………

101

6.7.2. Послідовність виконання ескізів……………………………………………

103

6.8. Позначення шорсткості поверхонь………………………………………………...

108

6.9. Читання порначень допусків та посадок…………………………………………..

110

6.10. Читання допусків форми та розташування поверхонь…………………………..

114

6.10.1 Структура позначень………………………………………………………..

114

6.10.2. Позначення баз……………………………………………………………..

117

Розділ 7. Деталювання креслення загального виду………………………………………

118

7.1. Читання креслення загального вигляду………………………………….………..

118

7.2. Виконання робочих креслень деталей за кресленням загального вигляду……..

122

7.3. Приклади виконання робочих креслень деталей…………………………………

123

7.4. Системи нанесення розмірів……………………………………………………….

130

7.4.1. Нанесення розмірів від конструкторських баз……………………………

130

7.4.2. Нанесення розмірів від технологічних баз………………………………..

130

7.4.3. Порівняння методів нанесення розмірів……………………….………….

131

7.4.4. Виконання аксонометричних проекцій деталей за їх робочими кресленнями…………………………………………………………….....................

134

Розділ 8. Схеми………………………………………………………………………………..

167

8.1. Загальні відомості про схеми………………………………………………............

167

8.2. Кінематичні схеми…………………………………………………………..………

168

8.3. Електричні схеми……………………………………………………………………

170

8.4. Гідравлічні і пневматичні схеми……………………………………………………

175

8.5. Пневматична схема приладів управління і обслуговування……………………..

176

Розділ 9. Комп’ютерна графіка……………………………………………………………

177

9.1. Підготовка до роботи у графічному редакторі Auto CAD 2006……………….

177

9.1.1. Сітка……………………………………………………………………………

179

9.1.2. Прив’язка кроку курсору…………………………………………………….

180

9.1.3. Об’єктна прив’язка……………………………………………………………

180

9.1.4. Зміна формату…………………………………………………………………

181

9.2. Створення графічних примітивів…………………………………………………

182

9.2.1. Точка……………………………………………………………………..……

182

9.2.2. Відрізок прямої лінії…………………………………………………………

184

9.2.3. Коло…………………………………………………………………………….

184

9.2.4. Дуга……………………………………………………………………………

186

9.2.5. Полілінія……………………………………………………………………….

188

9.2.6. Многокутник………………………………………………………………….

191

9.2.7. Кільце………………………………………………………………………….

192

9.2.8. Еліпс……………………………………………………………………………

192

9.2.9. Текст…………………………………………………………………..……….

193

9.2.10. Штрихування………………………………………………………...………

194

9.3. Редагування графічних примітивів……………………………………………….

196

9.3.1. Стирання об’єктів…………………………………………………………

196

9.3.2. Копіювання об’єктів…………………………………………………………

197

9.3.3. Дзеркальне відображення об’єктів…………………………………………

197

9.3.4. Формування масиву………………………………………………………

198

9.3.5. Переміщення об’єктів………………………………………………………

199

9.3.6. Обертання об’єктів……………………………………………………………

200

9.3.7. Утворення фасок……………………………………………………………

200

9.3.8. Виконання зовнішніх спряжень……………………………………………

201

9.3.9. Виконання внутрішніх спряжень дуг та кіл………………………………