Соціальна антропологія : підручникЗагальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України. Навчальний посібник.

Гідроекологія. Навчальний посібник
Показати велике зображення


Гідроекологія. Навчальний посібник

Ціна: 130.00 грн

Задайте питання з цього товару

Гідроекологія : навчальний посібник. / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 186 c. Обкладинка м’яка.

 У навчальному посібнику «Гідроекологія» висвітлено основні відомості функціонування водних екосистем, розглянуто фізико-хімічні параметри води та проаналізовано особливості використання водних ресурсів. Описано джерела та наслідки забруднення водних екосистем та роль окремих абіотичних та біотичних чинників у цих процесах. Приділено увагу процесу самоочищення водних екосистем та очищенню стічних вод. Проаналізовано методи вивчення гідробіонтів і властивостей води та значення у природних процесах та господарській діяльності людини.

Навчальний посібник «Гідроекологія» адресований для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації на здобуття ступеня бакалавра – галузі знань: 10 «Природничі науки», спеціальностей: 101 «Екологія» та 091 «Біологія».