Торговельне підприємництво. Навчальний посібникОрганізаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування: монографія

Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці : монографія
Показати велике зображення


Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці : монографія

Ціна: 130.00 грн

Задайте питання з цього товару

Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці : монографія. Безтелесна Л.І., Пляшко О.С. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 184 с. Обкладинка м’яка. 

У монографії узагальнено та розвинуто теоретико-методичні засади забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів у системі державного регулювання національної економіки. Досліджено понятійно-категорійний апарат, здійснено класифікаційну диференціацію людських ресурсів та факторів забезпечення їх конкурентоспроможності, проведено міжнародне порівняння конкурентоспроможності економіки та людського розвитку і встановлено їх національні особливості. На основі запропонованої методики інтегрального оцінювання формування сукупного потенціалу конкурентоспроможності людських ресурсів у розрізі регіонів України виділено детермінанти забезпечення, обґрунтовано концептуальні засади стратегії та модифіковано систему організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів, запропоновано сценарні альтернативи розвитку національної економіки.