Техноекологія: підручникФінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах. Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України.

Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами: теорія і практика. Навч.пос.
Показати велике зображення


Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами: теорія і практика. Навч.пос.

Ціна: 185.00 грн

Задайте питання з цього товару

     Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами: теорія і практика (за загальною редакцією д.ю.н., проф. О. М. Джужі). – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 254 с. Обкладинка м'яка. 

     У навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні та прикладні проблеми діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам в Україні. Визначено кримінологічну діяльність прокуратури як спеціально організоване, систематичне спостереження за станом злочинності суспільства і соціальних груп населення, рівнем злочинних проявів, детермінантів, особи злочинця та заходами запобігання, з метою їх оцінки й підвищення ефективності соціально-правового контролю за злочинністю, прогнозуванням криміногенної ситуації. Акцентується увага на стані і перспективах розвитку цього напряму та запропоновано конкретні шляхи їх реалізації в законотворчому процесі та практичній діяльності прокуратури України. Для студентів юридичного профілю, викладачів, магістрів, аспірантів, а також працівників правоохоронних органів України, зокрема Державної кримінально-виконавчої служби України.