Управління змінами: підручник.Міжнародні економічні відносини: Підручник

Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах  циклічності економіки : Монографія
Показати велике зображення


Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : Монографія

Ціна: 215.00 грн

Задайте питання з цього товару

Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : Монографія. Роговий А.В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 376 с. Обкладинка м’яка. 

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних та прикладних засад забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах циклічності економічної динаміки. Процес забезпечення економічної безпеки держави розглядається як необхідна умова функціонування національної економіки та життєдіяльності суспільства, що дозволило сформувати теоретико-методологічне підґрунтя узагальнення передумов забезпечення економічної безпеки держави та гарантування належного її рівня з позиції системно-структурного підходу. Основна увага приділена механізму забезпечення економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки, як цілісної впорядкованої сукупності підсистем, взаємопов’язаних методів і інструментів економічного, науково-технічного та організаційного характеру, спрямованого на формування умов стійкого розвитку національної економіки незалежно від фази економічного циклу. Дається оцінка сучасного стану функціонування та можливостей розвитку національної економіки, здійснюється моніторинг впливу рівня економічної безпеки держави на вектор руху траєкторії економічного циклу. Узагальнено зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки та виокремлено його основні переваги. Монографія розрахована на науковців та спеціалістів, які приймають рішення щодо економічної безпеки держави та формування умов сталого розвитку національної економіки, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів економічних вишів.