Диференціальна психологія : модульний курс : навчальний посібникУправління інфраструктурними проектами: навчальний посібник.

Фінансовий облік. Частина 1. : Навч. посібник.
Показати велике зображення


Фінансовий облік. Частина 1. : Навч. посібник.

Ціна: 215.00 грн

Задайте питання з цього товару

Фінансовий облік. Частина 1. : Навч. посібник. / Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 274 с. Обкладинка тверда.

Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану під-готовки бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Навчальний посібник містить програму, вказівки щодо вивчення тем, плани практичних занять, вправи, задачі, тести, тематики самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни. Використання даного посібника дозволить засвоїти і структурувати теоретичні знання та набути практичних навиків ведення обліку активів підприємства. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, аудиторів.