Будівельна техніка. 2-ге вид., перер. і доп. Підручник з грифом МОНФінансовий облік. Частина 1. : Навч. посібник.

Диференціальна психологія : модульний курс : навчальний посібник
Показати велике зображення


Диференціальна психологія : модульний курс : навчальний посібник

Ціна: 225.00 грн

Задайте питання з цього товару

Диференціальна психологія : модульний курс : навчальний посібник / Олег Васильович Мазяр. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 284 с. Обкладинка тверда.

У посібнику розглянуто основні теоретико-методологічні положення диференці-альної психології. Представлено історико-психологічний дискурс та висвітлено сучасні погляди на проблему індивідуальних, типологічних та групових психологічних відмінностей. Посібник містить теоретичні узагальнення, таблиці та рисунки, які дають можливість всебічно вивчити проблему психологічних відмінностей людей; методи диференціально-психологічного дослідження; тестові завдання