Фінансова безпека банківського сектору України: теорія, методологія, практика: МонографіяГідрологія : навч. посіб. для студ. спеціальностей: 014 Середня освіта (географія), 106 Географія

Страховий менеджмент: навчальний посібник для студентів ВНЗ з англійською мовою навчання. (Англ.мовою)
Показати велике зображення


Страховий менеджмент: навчальний посібник для студентів ВНЗ з англійською мовою навчання. (Англ.мовою)

Ціна: 110.00 грн

Задайте питання з цього товару

Страховий менеджмент: навч.посіб. для студентів вищих навчальних закладів з англійською мовою навчання (Insurance management: manual for the students of the higher educational establishments with the English language of instruction) / В.В. Карцева, І.В. Фисун, Н.О. Демченко, О.А. Горбунова/ (Англ.мовою) – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 148 с. Обкладинка мяка.

У навчальному посібнику визначені особливості управління у страховому бізнесі. Розглянуто сутність і значення страхового менеджменту, ресурсний потенціал, структуру й органи управління страховика, комунікації та інформаційне забезпечення страхового менеджменту. Значна увага приділена плануванню у страховій діяльності, страховому маркетингу, управлінню відбором ризиків, урегулюванню страхових претензій, управлінню грошовими потоками, фінансовою надійністю та організації проведення фінансового моніторингу у страхових компаніях. Кожна тема має питання для самоконтролю, глосарій, тестові завдання, рекомендовані інформаційні джерела. Посібник розрахований на англомовних студентів вищих навчальних закладів.