Основи казначейської справи. Навчальний посібник/ 4-те видання, виправлене та доповнене.Методологія і організація наукових досліджень. Навч.пос.

Загальна теорія політики: Навчальний посібник
Показати велике зображення


Загальна теорія політики: Навчальний посібник

Ціна: 145.00 грн

Задайте питання з цього товару

Загальна теорія політики: Навчальний посібник. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 226 с. Обкладинка м’яка.

Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії у загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства та теорії міжнародних відносин. Навчальний посібник структурно складається із вступу і трьох розділів, які включають 10 тем. Він забезпечений питаннями для контролю знань і самостійної роботи, тематикою семінарських занять, ділових ігор, диспутів, тренінгів і круглих столів, темарієм курсових (кваліфікаційних) робіт, а також переліком рекомендованих джерел і літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, у тому числі насамперед тих, які навчаються за напрямками підготовки «Міжнародні відносини», «Політологія», «Соціологія», «Державне управління» та «Історія».