Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник. Збільшений форматОснови казначейської справи. Навчальний посібник/ 4-те видання, виправлене та доповнене.

Історія макіяжу: навч. посіб. Кол.вставки
Показати велике зображення


Історія макіяжу: навч. посіб. Кол.вставки

Ціна: 120.00 грн

Задайте питання з цього товару

Історія макіяжу: навч. посіб. / Помарансь¬ка Н.Є. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. Кольорові вставки — 124 с. Обкладинка м’яка.

Навчальний посібник зорієнтований на учнів на¬вчальних закладів, які навчаються за професією «Перу¬кар (перукар-модельєр)» та «Візажист». Посібник міс¬тить теоретичний матеріал, ілюстрації, тестові за¬вдан¬ня. Вправи для розвитку критичного мислення роз¬мі-ще¬ні у додатках, дають можливість учням проконтро¬лювати свої знання та сформувати вміння творчо опрацьовувати матеріал. Автором узагальнено і систематизовано матеріал про розвиток мистецтва прикрашання тіла від най¬давніших часів до наших днів. підручник спрямований на поглиблене вивчення історії розвитку макіяжу та декоративної косметики, формування уявлення про минуле професії «Візажист», набуття практичних нави¬чок систематизації знань, розширення обізнаності у сфері візажної справи.