Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студентів ВНЗУкраїнська культура І чверті ХХІ ст: повороти модернізаційних перетворень. Моногр. 2-ге вид., стер.

Історія української соціології : навчальний посібник
Показати велике зображення


Історія української соціології : навчальний посібник

Ціна: 285.00 грн

Задайте питання з цього товару

Історія української соціології : навчальний посібник / [Батаєва Катерина, Бурлачук Віктор, Головаха-Хікс Інна, Захарченко Марк, Іваненко Олена, Каневська Ірина, Кресіна Ірина, Матяш Ірина, Молчанов Михайло, Рибщун Олександр, Степаненко Віктор] ; за заг. ред. Катерини Батаєвої, Віктора Бурлачука, Віктора Степаненка. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 392 с. Обкладинка тверда.

У навчальному посібнику проаналізовано соціологічну проблематику в концепціях видатних українських мислителів М. Драгоманова, О. Потебні, М. Грушевського, К. Грушевської, Б. Кістяківського, М. Шаповала, В. Липинського, В. Старосольського, О. І. Бочковського; розглянуто специфіку радянської та сучасної української соціології. Для студентів, аспірантів та викладачів соціологічного, гуманітарного та філософського факультетів.