Аудит (за міжнародними стандартами)

Код: 051583
Наявність: В магазині

435
  • 435 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Дмитренко І.М.: Навч. пос. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 398 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-2781-22-9. Код 051583.

 
Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.
 
При підготовці видання враховані вимоги та положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, а також Кодексу етики професійних бухгалтерів, що набрав чинності з 1 червня 2011р.
Навчальний посібник включає теоретичні положення, що розкривають важливі особливості та порядок застосування професійних стандартів аудиту; практичні ситуаційні завдання й завдання логічних лабіринтів для активного освоєння та закріплення запропонованого матеріалу, а його основне завдання - сприяти формуванню професійних знань та навичок в галузі застосування міжнародних стандартів при формуванні системи внутрішнього контролю якості, проведенні аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та наданні супутніх послуг.
Видання призначено для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів, бухгалтерів, фінансових директорів, практикуючих аудиторів, а також для всіх тих, хто проходить професійну сертифікацію та підвищує кваліфікацію.
 
Стислий зміст:
ВСТУП
Тема 1. Вступ до аудиту
Тема 2. Професійна етика аудиторів
Тема 3. Організація процесу аудиту
Тема 4. Аудиторські докази та формування робочих документів аудитора
Тема 5. Оцінка суттєвості помилок та аудиторського ризику
Тема 6. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю підприємства – клієнта
Тема 7. Аудиторська вибірка
Тема 8. Використання роботи інших фахівців у процесі аудиту
Тема 9. Завершення аудиту, формулювання думки та надання звіту незалежного аудитора
Тема 10. Завдання з огляду фінансової звітності
Тема 11. Завдання з надання впевненості, що не пов’язані з аудитом або оглядом історичної фінансової інформації
Тема 12. Завдання з виконання узгоджених процедур та підготовки інформації для фінансової звітності
Підсумкове тестування за курсом
Додатки
Список літератури

 


Увага: HTML не підтримується!