Корпоративне управління/ Андрушків

Код: 034009
Наявність: В магазині

150
  • 150 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Андрушків Б.М., Черничинець С.П.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2011. - 528 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-337-9. Код 034009.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Метою навчального посібника є узагальнення матеріалів щодо корпоративних структур та організаційно-економічного механізму управління ними, а також запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Посібник знайомить студентів з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного менеджменту.

Стислий зміст:
Передмова
Тема 1. Суть корпоративного управління.
Тема 2. Принципи корпоративного управління.
Тема 3. Суть та види акціонерних товариств.
Тема 4. Загальні збори акціонерів.
Тема 5. Регулювання господарської діяльності акціонерних товариств.
Тема 6. Фонди, що можуть створюватись у корпорації.
Тема 7. Корпоративна стратегія: поняття, етапи розробки, види.
Тема 8. Цінні папери корпорації: поняття, види та характеристика.
Тема 9. Управління інвестиційним портфелем корпорації.
Тема 10. Управління ризиками корпорацій.
Тема 11. Діагностика кризових ситуацій та банкрутства.
Тема 12. Подолання кризової ситуації на підприємстві.
Тема 13. Поняття економічної безпеки підприємства та підприємництва. Антирейдерство.
Тема 14. Особливості менеджменту інноваційної діяльності.
Тема 15. Корпоративна культура.
Тема 16. Ефективність корпоративного управління.
Тестові завдання для самоперевірки знань з дисципліни
Словник термінів корпоративного менеджера
Література
Додатки

Увага: HTML не підтримується!