Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Код: 051455
Наявність: В магазині

150
  • 150 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Череп А.В., Шмиголь Н.М., Бутник О.М.: Навч.-метод. пос. - К.: Кондор, 2011. - 328 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-351-343-0. Код 051455.

Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів ВНЗ.

У навчально-методичному посібнику розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни “Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті” та наведено приклади для розв’язання практичних задач, контролю рівня засвоєння знань студентами. Посібник містить типову навчальну програму, комплекс методичних вказівок та навчальних завдань до тем дисциплін, систему поточного контролю. Навчально-методичний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вузів, які вивчають дисципліну “Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті”. Може бути корисний також керівникам, менеджерам і спеціалістам підприємств та організацій, які в своїй діяльності стикаються з проблемами прийняття ефективних господарських рішень.

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Типова навчальна програма курсу.
Розділ 2. Навчально-методичне забезпечення тем курсу.
2.1. Методичні поради (вказівки) до вивчення тем курсу.
2.2. Питання і завдання для самоконтролю та перевірки знань.
2.3. Тестові завдання.
Розділ 3. Самостійна робота студентів.
Розділ 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Розділ 5. Тематика контрольних робіт.
Розділ 6. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань.
Глосарій
Рекомендована література
Додатки

Увага: HTML не підтримується!