Регіональна економіка

Код: 127266
Наявність: В магазині

350
  • 350 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


 Авторський колектив: І.В. Тараненко (вступ, розд. 12, 13);. О.В. Дашевська (вступ, розд. 10, 14, 15, 16, 17); С.С. Яременко (розд. 5, 6, 7, 8, 9, 11), О.Г. Литвиненко (розд. 1, 2, 3, 4, 5), Т.С. Мішустіна (розд. 14, 15, 16, 17), О.В. Охінько (розд. 12, 13).: Навч. пос. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 305 с. Обкл. трерда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-2781-50-2. Код 127266.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

У навчальному посібнику увага зосереджена на проблемах формування регіональної економіки, територіальної організації національного господарства та особливостях соціально-економічних процесів на території України і її регіонів з урахуванням природно-географічних умов. Розкриваються зміст регіональної економіки, типи, види, структура господарського комплексу України, сутність та структура міжнародних економічних зв’язків у регіональному розрізі. Окрема увага приділена екологічним аспектам і засадам раціонального природокористування. Кожен розділ супроводжується практикумом, в якому представлені тести, практичні та творчі завдання, задачі, ситуації для аналізу. Запропоновані завдання для роботи з контурними картами.
Призначений для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним спеціалістам органів державної влади та місцевого самоврядування, керівникам та фахівцям підприємств, а також всім, хто цікавиться проблемами регіональної економіки України.
 
Стислий зміст:
Вступ
Змістовий модуль 1. Регіональна економіка
Розділ 1. Регіональна економіка: предмет, метод і завдання
Розділ 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів
Розділ 3. Економічне районування і територіальна організація господарства
Розділ 4. Регіональна економічна політика
Розділ 5. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
Розділ 6. Природний і трудоресурсний потенціал України
Розділ 7. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення
Розділ 8. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
Розділ 9. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
Розділ 10. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури
Розділ 11 . Фактори сталого розвитку продуктивних сил
Розділ 12. Конкурентоспроможність регіонів України
Розділ 13. Основи регіонального маркетингу
Змістовий модуль 2. Екологія
Розділ 14. Наукові засади раціонального природокористування
Розділ 15. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
Розділ 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
Розділ 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
Використана і рекомендована література
Предметний покажчик
Додатки

 


Увага: HTML не підтримується!