Історія України. Україна в світі: історія і сучасність

Код: 165366
Наявність: В магазині

300
  • 300 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Левицька Н.М.: Навч. пос. Вид. 2-ге, доп. і перер. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - 424 с. Обкл. тверда. Формат 60х84 1/16. ІSBN 978-966-351-403-1. Код 165366.

Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника. Посібник призначений для студентів ВНЗ. Він може бути використаний викладачами гуманітарних дисциплін різного профілю, а також широким колом читачів, зацікавлених у вивченні історії України і її народу.

Стислий зміст:
Передмова
І. Загальні положення та програма дисципліни “Історія України”.
ІІ. Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни.
Модуль 1. Тема 1. Стародавня Україна. Тема 2. Київська Русь та її місце у світовій історії. Тема 3. Українські землі в XIV –першій половині XVII ст. Тема 4. Україна в середині XVII – наприкінці XVIII ст.
Модуль 2. Тема 5. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX- початок XX ст.). Тема 6. Українська революція 1917-1921 рр. Відродження державності українського народу. Тема 7. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). Тема 8. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.
Модуль 3. Тема 9. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-1991 рр. Тема 10. Україна - незалежна держава.
ІІІ. Плани семінарських занять і теми рефератів.
ІV. Самостійна робота студентів.
V. Система поточного і підсумкового контролю знань.
VІ. Хронологічна таблиця.
VІІ. Термінологічний словник.
VІІІ. Список рекомендованої літератури.

Увага: HTML не підтримується!