Практикум з вищої математики

Код: 272731
Наявність: В магазині

200
  • 200 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Турчанінова Л.І.: Навч. пос. Вид. 2-ге доп. і перер. - К.: Кондор, 2010. - 246 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-310-2. Код 272731.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник є результатом узагальнення досвіду викладання курсу вищої математики для студентів денної форми навчання архітектурних та інших спеціальностей КНУБА. Матеріал посібника розділено на чотирнадцять тем, які традиційно вивчаються на 1 курсі вищих навчальних закладів і відповідають логічно завершеним змістовним модулям. Кожна з тем містить стислі теоретичні відомості й практичну частину, в якій наведені приклади розв’язування типових вправ і задачі длдя аудиторної та самостійної роботи.

Для активізації пізнавальної діяльності студентів та індивідуалізації навчання в посібнику спеціально наведені практикуми з основних розділів курсу і контрольні тестові завдання. Посібник розрахований на студентів спеціальності “Архітектура” і технічних спеціальностей всіх форм навчання, особливо дистанційної, аспірантів, слухачів мережі ФПК. Він стане в нагоді й викладачам для проведення практичних й самостійних (контрольних) робіт.

Стислий зміст:
Передмова
Тема 1. Поняття числа.
Тема 2. Елементи комбінаторики.
Тема 3. Вступ до теорії графів.
Тема 4. Лінійна алгебра.
Тема 5. Векторна алгебра.
Тема 6. Аналітична геометрія.
Тема 7. Функція дійсної змінної, властивості й графічне зображення.
Тема 8. Границя функції.
Тема 9. Неперервність функції. Властивості неперервних функцій.
Тема 10. Похідна та диференціал функції, їх застосування.
Тема 11. Первісна. Невизначений інтеграл.
Тема 12. Визначений інтеграл та його застосування.
Тема 13. Диференціальне числення функцій багатьох змінних.
Тема 14. Звичайні диференціальні рівняння.
Практикум з лінійної алгебри.
Практикум з векторної алгебри.
Практикум з аналітичної геометрії.
Практикум з математичного аналізу.
Практикум з диференціальних рівнянь.
Тестові завдання
Додатки
Відповіді, вказівки
Список використаної і рекомендованої літератури

Увага: HTML не підтримується!