Маркетингові інструменти управління лояльністю клієнтів авіакомпаній України: монографія / С.Ф. Смерічевський, А.В. Шевченко, Г.В. Малахівська та ін.; за заг. ред. С.Ф. Смерічевського

Код: 428641
Наявність: В магазині

200
  • 200 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Маркетингові інструменти управління лояльністю клієнтів авіакомпаній України: монографія / С.Ф. Смерічевський, А.В. Шевченко, Г.В. Малахівська та ін.; за заг. ред. С.Ф. Смерічевського. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 272 с. ISBN 978-617-7841-50-9

Вітчизняна авіаційна галузь із приходом на внутрішній ринок великих зарубіжних компаній перейшла на новий етап свого розвитку: зростає рівень обслуговування, збільшується перелік запропонованих авіакомпаніями послуг, поступово зменшується вартість квитків, розширюється географія польотів, підвищується увага до соціальних питань ведення бізнесу. Зростання конкуренції на внутрішньому ринку сприяє до пошуку вітчизняними авіаперевізниками нових інструментів залучення споживачів та збереження наявної клієнтської бази. Як наслідок, з боку авіатранспортних підприємств зростає увага до розвитку маркетингової філософії ведення бізнесу. Саме тому питання формування та управління лояльністю клієнтів, як основного способу забезпечення реалізації послуг авіакомпаній у майбутньому, що поставлені в запропонованому дослідженні, є актуальними та своєчасними.

Монографія містить аналіз методичних підходів до оцінювання лояльності клієнтів, а також їх прихильності до компанії та бреду, що дозволив виокремити найбільш поширені труднощі, які виникають у процесі такого оцінювання та запропоновано можливі шляхи їх подолання, що стали основою для розвитку існуючих підходів до управління лояльністю клієнтів. У монографії розглядаються теоретико-методичні підходи до формування лояльності клієнтів на засадах соціально-відповідального маркетингу та практичні рекомендації щодо підвищення на цій основі ефективності господарської діяльності авіакомпаній.

Для наукових співробітників, державних службовців, фахівців авіаційної галузі з питань управління лояльністю клієнтів авіакомпаній, а також викладачів, аспірантів і студентів ЗВО економічних спеціальностей.

Увага: HTML не підтримується!