Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб.

Код: 423546
Наявність: В магазині

335
  • 335 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – 2-ге вид., допов. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 344 с. Обкладинка тверда.

Навчальний посібник, перше видання якого було схвально сприйняте студентами та науковцями, у новому варіанті охоплює широкий спектр проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практичного досвіду її формування в бібліотеках закладів ви-щої освіти. В ньому подаються відомості про карткові та електронні інформаційно-пошукові системи, алгоритми пошуку та аналітичне опрацювання джерел інформації; роз-глядаються питання, пов’язані з організацією та методикою науково-дослідницької діяль-ності студентів та молодих науковців, а також містяться рекомендації щодо оформлення результатів наукової діяльності. Навчальний посібник доповнено матеріалами про но-ві вимоги до оформлення дисертацій, списків використаних джерел у наукових роботах за міжнародними стилями. Видання висвітлює досвід роботи наукової бібліотеки Рівненського державного гума-нітарного університету, її інформаційні ресурси та сервісні технології. Навчальний посібник розрахований на широке коло студентів, аспірантів, молодих науковців та всіх, хто цікавиться питаннями формування інформаційної культури в біблі-отеках закладів вищої освіти.


Увага: HTML не підтримується!