Маловідходні технології демінералізації води : монографія.

Код: 418843
Наявність: В магазині

185
  • 185 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


 

Маловідходні технології демінералізації води : монографія. Трус І.М. – Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 250 с. Обкладинка м’яка.

Робота присвячена розробці наукових підходів і наукових основ процесів демінералізації води, переробки засолених концентратів та елюатів з отриманням розчинів хімічних реагентів, будівельних матеріалів, створення комплексних безвідходних технологій очищення природних та стічних солонуватих вод для екологічно безпечних систем водокористування. Розроблено технологію ефективного пом’якшення концентратів баромембранного знесолення води при застосуванні синтезованих доступних алюмініймістких коагулянтів, що дозволяє значно скоротити затрати на очищення води, з подальшою переробкою даних осадів водоочищення в будівельній індустрії. Розглянуті процеси попереднього іонообмінного розділення сульфатів, хлоридів та нітратів з подальшим очищенням вод на зворотньоосмотичних установках, що дає можливість переробки даних концентратів з утворенням цільових продуктів. Представлено технологію реагентної переробки регенераційних розчинів, що дозволяєх їх багаторазове використання з утворенням гіпсу, який є будівельним матеріалом. Вивчено процеси баромембранного знесолення мінералізованих вод та вплив на них попередньої стабілізаційної обробки води, що дозволяє широко використовувати нанофільтраційні та зворотньоосмотичні установки. Показано, що в нанофільтраційних концентратах накопичуються іони жорсткості та сульфати, за низької селективності даних мембран до хлоридів та однозарядних катіонів. Розроблено процеси електрохімічної переробки концентратів баромембранного очищення води та регенераційних розчинів з утворенням кислоти, лугу та розчинів для знезараження води.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вузів.


Увага: HTML не підтримується!