Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Моногр.

Код: 422480
Наявність: В магазині

175
  • 175 грн.



Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / Дунська А. Р., Жалдак Г. П. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 232 с. Обкладинка м’яка.

У монографії висвітлено передумови формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств. Досліджено роль та місце соціального капіталу у сучасних теоріях інноваційного розвитку. Обґрунтовано теоретичні положення щодо сутності соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку підприємств та визначено його структуру. Здійснено аналіз рівня використання економічних важелів та соціальних заходів у забезпеченні інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Авторами визначено соціально-економічні параметри забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та оцінено їх динаміку, а також досліджено взаємозв’язки ключових соціально-економічних факторів та результатів іннова-ційної діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано науково-методичні засади функціонування соціально-економічного механізму в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств. Розроблено методичний підхід до оцінювання складових соціального капіталу машинобудівних підприємств при формуванні соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підпри-ємств. Спрогнозовано результат впровадження соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та розроблено комплекс стратегічних заходів щодо нарощення соціального капіталу.


Увага: HTML не підтримується!