Українська культура І чверті ХХІ ст: повороти модернізаційних перетворень. Моногр. 2-ге вид., стер.

Код: 422549
Наявність: В магазині

155
  • 155 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Українська культура І чверті ХХІ ст: повороти модернізаційних перетворень. 2-ге вид., стер./ Кислюк К. В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018 — 196 с. Обкладинка м’яка.

Монографію присвячено аналізу модернізаційних перетворень української культу-ри у 2013/2014–2017 рр. у тривалій історико-культурній ретроспективі та світовому соціо-культурному контексті. Автор розробляє власну концепцію багатоукладності української культури, співіснування в ній одночасно домодерних, модерних, (після)постмодерних елементів. Крізь призму цієї концепції розглядається зміст змін, які відбуваються в таких напрямах як фор-мування ідентичності, осучаснення мовно-медійних практик, еволюція меморіального простору, трансформація українських погранич, тренди релігійного життя. Монографію розраховано на науковців, викладачів і широке коло читачів.


Увага: HTML не підтримується!