Господарське право

Код: 011828
Наявність: В магазині

75
  • 75 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Жук Л.А., Жук I.Л., Неживець О.М.: Підр. - К.: Кондор, 2009. - 434 с. Облк. тверда. Формат 70х90/16. ISBN 978-966-351-278-5. Код 011828.

Затверджено МОН України як підручник для юридичних і економічних ВНЗ.

У підручнику розглядаються органiзацiйно-економiчнi i правовi основи господарської дiяльностi пiдприємств, господарських товариств i об’єднань. Послiдовно аналiзується господарське законодавство, норми якого регулюються Господарським кодексом України. Для викладачів, студентiв та аспiрантiв юридичних i економiчних вищих навчальних закладiв, викладачiв, пiдприємцiв, а також для всiх, хто цiкавиться питаннями правового регулювання господарської дiяльностi.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Предмет i метод господарського права.
Розділ 2. Господарська діяльність та господарські правовідносини, їх роль в умовах ринкових відносин.
Розділ 3. Ринкова система господарювання та фундаментальнi основи її розвитку.
Розділ 4. Майнова основа господарювання.
Розділ 5. Правовий статус суб’єктів господарювання.
Роздiл 6. Підприємство - основна органiзацiйна форма господарювання.
Роздiл 7. Господарськi товариства як суб’єкти господарювання.
Розділ 8. Роздержавлення, приватизацiя та їх роль в господарській дiяльностi.
Розділ 9. Правові основи регулювання відновлення платоспроможності або банкрутства суб’єктів підприємництва.
Розділ 10. Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.
Розділ 11. Господарський договір та відповідальність за порушення господарських зобов’язань.
Розділ 12. Фінансова та банківська діяльність суб’єктів господарювання.
Розділ 13. Правове регулювання фінансового контролю та його організація.
Розділ 14. Податкова система та її роль в господарській діяльності.
Розділ 15. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її роль в господарській діяльності.
Розділ 16. Товарна біржа як особливий об’єкт господарювання.
Розділ 17. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання в умовах інтеграції України в світове господарство.

Увага: HTML не підтримується!