Фінансовий облік

Код: 111795
Наявність: В магазині

200
  • 200 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Микитюк Н. Я. та ін. : підручник. – К : Кондор-Видавництво, 2013. – 552 с. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-2781-61-8. Код 111795.
 
Рекомендовано МОН України як підручник для ВНЗ.
 
Підручник підготовлено відповідно до типової освітньо-професійної програми курсів «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Його структура відповідає типовій програмі та діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов’язань. Розкриваються господарські процеси та пов'язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.
У кінці підручника подаються діючий і оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, перелік та структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з бухгалтерського обліку, з поясненнями до них, а також список рекомендованої літератури.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.
 
Стислий зміст:
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Розділ 2. ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ   НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Розділ 3. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Розділ 4. ОБЛІК ЗАПАСІВ
Розділ 5. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ
Розділ 6. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Розділ 7. ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ, ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
Розділ 8. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Розділ 9. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Розділ 10. ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА                                                                  
Розділ 11. ОБЛІК ГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУ
Розділ 12. ЗМІСТ І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Додатки
Література

Увага: HTML не підтримується!