Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

Код: 155767
Наявність: В магазині

510
  • 510 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2015. – 224 с. Обкл. м'яка. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-351-395-9. Код 155767.

Рекомендовано МОНмолодьспорт України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. Згідно з “Освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму підготовки “Міжнародні економічні відносини”, в посібнику розглядаються теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності та основні напрями формування інформаційної та прогностичної культури економістів-міжнародників. Посібник містить тематику навчальної дисципліни, матеріали лекцій і плани семінарських занять, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік питань, що виносяться на контрольні заняття (модульний контроль). Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин.

Стислий зміст:
Передмова
Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні питання інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах.
Тема 1. Вступ до курсу.
Тема 2. Мета, зміст та методологія інформаційно-аналітичної роботи.
Тема 3. Припущення і передбачення у інформаційно-аналітичній діяльності.
Тема 4. Системний аналіз у інформаційно-аналітичній роботі.
Тема 5. Синергетичні та когнітологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи.
Змістовний модуль 2. Методологія інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах.
Тема 6. Методика формування інформаційної бази.
Тема 7. Методика розробки аналітичних прогнозів у сфері міжнародних відносин.
Тема 8. Методи аналітико-синтетичної обробки інформації.
Тема 9. Методика підготовки інформаційно-аналітичних документів.
Змістовний модуль 3. Індивідуальна науково-дослідна діяльність.
Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань
Орієнтовні завдання підсумкового модульного контролю
Список рекомендованої літератури до вивчення курсу
Додатки
Тематичний план залікового кредиту

Увага: HTML не підтримується!