Корпоративне управління/Поважний

Код: 034502
Наявність: В магазині

550
  • 550 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


 Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О.: Підр. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. - 244 с. Формат 70х100/16.

ISBN 978-966-2781-25-0.
Затверджено МОНМС України як підручник для студентів ВНЗ.
Структура підручника «Корпоративне управління» акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні. У підручнику надано теоретичний та практичний матеріал викладений згідно з навчальною програмою дисципліни «Корпоративне управління», який містить дев’ять змістових модулів (2 залікових модулі), питання для самоконтролю, ситуаційні та практичні завдання, термінологічний словник.
У підручнику студентам (слухачам) надано можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку корпоративного управління; структуру корпоративних відносин, методологічні засади побудови систем корпоративного управління; моделей корпоративного управління; принципів державного регулювання механізмів корпоративного управління в Україні та в світі.
Підручник призначається студентам магістратури, аспірантам, викладачам економічних вузів і спеціальностей, менеджерам і фахівцям акціонерних товариств.


Стислий зміст:
Вступ
Мета та завдання курсу «Корпоративне управління»
Розподіл дисципліни на змістові модулі
Змістовий модуль 1. Закономірності формування корпоративного правління.
Змістовий модуль 2. Національні моделі корпоративного управління.
Змістовий модуль 3. Корпоративна соціальна відповідальність: міжнародний досвід.
Змістовий модуль 4. Господарські товариства як об’єкти корпоративного управління.
Змістовий модуль 5. Державне регулювання корпоративного сектору.
Змістовий модуль 6. Формування капіталу корпорацій та управління ним.
Змістовий модуль 7. Корпоративне управління акціонерним товариством.
Змістовий модуль 8. Реорганізація акціонерних товариств.
Змістовий модуль 9. Інформаційна відкритість акціонерних товариств.
Ситуаційні завдання
Задачі для самостійного розв’язання
Заключення
Термінологічний словник
Список використаної літератури
Додатки
Алфавітний покажчик


Увага: HTML не підтримується!