Самоменеджмент

Код: 034401
Наявність: В магазині

360
  • 360 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І.: Навч. пос. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 425 с. Облк. тверда. Формат 84х108/32. ISBN 978-966-351-365-2. Код 034401.

Рекомендовано МОНмолодьспорт України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

У навчальному посібнику “Самоменеджмент:практикум” представлено терміни, ділові та психологічні тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні завдання, які можуть бути використані в навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів за спеціальностями “Менеджмент організацій” та “Менеджмент ЗЕД”. Посібник також може використовуватися при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в системі підвищення кваліфікації та для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів та викладачів. Навчальний посібник сприятиме формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких практичних знань з дисципліни самоменеджмент, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності в майбутньому.

Стислий зміст:
Передмова
Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту. 1.1. Наукові основи визначення якостей менеджера. 1.2. Функції менеджера та принципи керівництва.
Тема 2. Планування особистої роботи менеджера. 2.1. Цільове планування роботи менеджера. 2.2. Розподіл та кооперація управлінської праці. 2.3. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера. 2.4. Організація та проведення нарад, засідань і зборів. 2.5. Ділові контакти в діяльності менеджера. 2.6. Принципи управління і планування ділової кар’єри.
Тема 3. Організовування діяльності менеджера. 3.1. Особливості управлінської праці. 3.2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці. 3.3. Документування в управлінській діяльності та організація діловодства на підприємстві. 3.4. Інформаційне та документаційне забезпечення праці менеджера.
Тема 4. Формування якостей ефективного менеджера. 4.1. Стиль керівництва персоналом і авторитет менеджера. 4.2. Методи управління організацією та керівництва персоналом.
Список літератури
Додатки

Увага: HTML не підтримується!