Статистика: кредитно-модульний курс

Код: 060526
Наявність: В магазині

435
  • 435 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів

Стегней М.І., Іртищева І.О.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2015. - 306 с. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-379-9. Код 060526.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник спрямований на оволодіння студентами методами збору, узагальнення, систематизації і статистичного аналізу масових соціально-економічних явищ і процесів. Навчальний посібник містить програму за кредитно-модульною системою, основні теми курсу “Статистика”, а також завдання для самоконтролю, які можна використати як для перевірки знань студентів на практичних заняттях, так і для контролю знань при самостійному вивченню даної дисципліни.

Стислий зміст:
Передмова
Опис програми дисципліни статистика.
Змістовний модуль 1.
1. Предмет та методи статистичної науки.
2. Статистичне спостереження.
Змістовний модуль 2.
3. Зведення і групування статистичних даних.
4. Статистичні таблиці і графіки.
Змістовний модуль 3.
5. Статистичні показники.
6. Статистичне вивчення варіації.
7. Вибірковий метод.
Змістовний модуль 4.
8. Статистичне вивчення взаємозв’язків.
9. Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку.
10. Індекси.
11. Тестові завдання із статистики.
12. Рекомендації щодо виконання індивідуальних робіт із статистики.
Список використаної та рекомендованої літератури
Додатки

Увага: HTML не підтримується!