Судово-бухгалтерська експертиза

Код: 051541
Наявність: В магазині

1160
  • 1 160 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.А. Шепелюк: Підручник. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 450 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16.

ISBN 978-966-2781-51-9

Рекомендовано МОН України підручник для ВНЗ.

У підручнику висвітлено умови та порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи в правоохоронній практиці України, систематизовано організацію та методику проведення судово-бухгалтерських досліджень господарських процесів за об’єктами бухгалтерського обліку.
Експертні дослідження об’єктів бухгалтерського обліку подано в концепції Податкового кодексу України.
Розглянуто особливості експертних досліджень з управління майном, методики оцінювання вартості об’єктів приватизації та фінансових інвестицій.
Крім того наведено найбільш розповсюджені в України схеми легалізації незаконно отриманих доходів; систематизовано експертні дослідження типових порушень у галузях національної економіки: промисловості, капітальному будівництві, сільському господарстві, на транспорті, в торгівлі, харчовій промисловості та в установах банку. Наведено приклади реальних справ схем легалізації незаконного отримання доходів.
Підручник призначений для студентів економічних та юридичних спеціальностей, спеціалістів-практиків, бухгалтерів-експертів, юристів та адвокатів. Він може бути корисним для спеціалістів контролюючих органів, підприємців та облікових працівників, насамперед у плані профілактичних заходів щодо уникнення економічних правопорушень.
 
Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Основи судово-бухгалтерської експертизи
Тема 1. Теоретичні та практичні основи судово-бухгалтерської експерзи
Тема 2. Організація судово-бухгалтерської експер­тизи в Україні
Розділ 2. ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ОБ’ЄКТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 3. Експертні дослідження грошових коштів у національній та іноземній валюті
Тема 4. Експертні дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями
Тема 5. Експертні дослідження операцій з основними засобами, іншими необоротними активами та нематеріальними активами підприємства
Тема 6. Експертні дослідження розрахункових операцій
Тема 7. Експертні дослідження розрахунків з персоналом
Тема 8. Експертні дослідження виробництва та реалізації готової продукції, робіт і послуг
Тема 9. Експертні дослідження фінансових інвестицій
Тема 10. Експертне оцінювання вартості об’єктів приватизації
Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ        
Тема 11. Узагальнення результатів дослідження та складання висновку експерта-бухгалтера
Глосарій
Законодавча, нормативна та інструктивна література
Список рекомендованої літератури
Додатки

 

 


Увага: HTML не підтримується!