Судово-бухгалтерська експертиза

Код: 051540
Наявність: В магазині

1060
  • 1 060 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


В.П.Шило, С.Б.Ільіна, В.А. Шепелюк, Т.С. Журба.: Навч.-практ. пос. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 406 с. Обкл.тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-2781-52-6. Код 051540.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.
 
У посібнику висвітлені методичні та теоретичні аспекти експертних досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств України всіх форм власності. Систематизована організація та методика проведення судово-бухгалтерської експертизи на прикладах постанов та матеріалів судових процесів та кримінальних справ.
Авторами запропоновано 2 модулі та 8 змістових модулів згідно з навчальною програмою. Крім того рекомендується вхідний тестовий контроль, який взаємопов’язаний з попередніми дисциплінами.
Знайшли відображення зміни у законодавстві з прийняттям Податкового кодексу України та інших законодавчих і нормативних актів. Посібник відповідає напрямкам Європейської форми навчання за кредитно-модульною системою.
Наведені численні ситуаційні приклади, тести для самоконтролю та графічні і практичні вправи для самостійного вивчення матеріалу. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.
Рекомендується для студентів економічних та юридичних спеціальностей, спеціа-лістів-практиків, бухгалтерів-експертів, юристів та адвокатів. Крім того посібник може бути корисним для спеціалістів контролюючих органів, підприємців та облікових працівників насамперед у плані профілактичних заходів щодо уникнення економічних правопорушень.
 
Стислий зміст:
Передмова
Опис дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
Зміст дисципліни та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
Вхідний контроль до вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИСУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇЕКСПЕРТИЗИ
Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні основи судово-бухгалтерської експертизи
Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи
Література
Змістовий модуль 2. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Практичний блок
Контрольні запитання
Практичні вправи
Література
Змістовий модуль 3. Організація судово-бухгалтерської експер­тизи в Україні
Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи
Контрольний блок
Література
Модуль 2. ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ОБ’ЄКТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Змістовий модуль 4. Експертні дослідження активів підприємства
Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи
Контрольний блок
Література
Змістовий модуль 5. Експертні дослідження розрахункових операцій та розрахунків з персоналом
Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи
Література
Змістовий модуль 6. Експертні дослідження виробництва і реалізації готової продукції, товарів робіт та послуг
Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи
Література
Змістовий модуль 7. Експертні дослідження фінансових інвестицій
Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи
Література
Змістовий модуль 8. Експертна оцінка вартості об’єктів приватизації . Узагальнення результатів дослідження та складання висновку експерта – бухгалтера
Практичний блок
Контрольні запитання
Тести для самоконтролю
Практичні вправи
Література
Глосарій
Законодавча, нормативна та інструктивна література
Список рекомендованої літератури
Додатки

 

 


Увага: HTML не підтримується!