Управління персоналом

Код: 034188
Наявність: В магазині

670
  • 670 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Рульєв В.А., Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2013. – 310 с. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-351-388-1. Код 034188.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни “Управління персоналом” широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом.Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління персоналом.

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Методологічні аспекти управління персоналом.
Розділ 2. Стратегія і політика управління персоналом.
Розділ 3. Ресурсне забезпечення управління персоналом.
Розділ 4. Соціально-психологічні основи управління персоналом.
Розділ 5. Служба управління персоналом й кадрове діловодство.
Розділ 6. Планування та формування персоналу.
Розділ 7. Розвиток персоналу.
Розділ 8. Управління процесами руху персоналу.
Розділ 9. Регулювання трудової діяльності персоналу.
Розділ 10. Управління робочим часом працівників.
Розділ 11. Створення сприятливих умов праці.
Розділ 12. Оцінювання персоналу.
Розділ 13. Мотивація і стимулювання персоналу.
Розділ 14. Соціальне партнерство в організації.
Розділ 15. Ефективність управління персоналом.
Тестові завдання
Термінологічний словник
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Бібліографічний список

Увага: HTML не підтримується!