Управління трудовими ресурсами організації

Код: 034496
Наявність: В магазині

250
  • 250 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Круп’як Л.Б. Управління трудовими ресурсами організації: Навч. посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 278 с. ISBN 978-966-2781

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

 

Розглядаються концептуальні основи і технології управління трудовими ресурсами організацій, а саме: державних установ, підприємств (казенних і корпоративних), органів державної влади та недержавних організацій, зокрема обґрунтовано теоретико-методичні засади організації управління трудовими ресурсами як специфічної функції менеджменту в розрізі планування, використання трудових ресурсів, механізму формування трудових ресурсів, управління профорієнтацією та адаптацією трудових ресурсів організації; управління розвитком трудових ресурсів в розрізі формування ефективної системи навчання та підвищення їх кваліфікації; мотивація трудових ресурсів як складової соціально-трудових відносин в організації; оцінювання діяльності працівників та стимулювання їх праці; управління діловою кар’єрою. Посібник містить також тестові завдання, питання для самоконтролю, ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури. За змістом навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю 8.000007 «Адміністративний менеджмент» напряму підготовки «Специфічні категорії» кваліфікації 1475.4 «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності». Розрахований на студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, практикуючих менеджерів.


Увага: HTML не підтримується!