Управлінський облік

Код: 032966
Наявність: В магазині

45
  • 45 грн.Швидка доставка
Будь-який варіант оплати
Найнижчі ціни
Гарантія на товар
Сотні задоволених клієнтів


Чебан Т.М.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2007. - 300 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-092-7. Код 032966.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Управлінський облік” підготовлено відповідно до навчальної програми цієї дисципліни, включеної в перелік нормативних дисциплін фахової підготовки бакалаврів спеціальності „Облік і аудит”. У посібнику в стислій формі розкриваються теоретичні засади сучасного управлінського обліку. З метою кращого засвоєння матеріалу посібник містить комплекс ситуаційних завдань.

Стислий зміст:
Розділ 1. Робоча програма дисципліни.
Розділ 2. методичні матеріали до вивчення лекційного курсу.
Розділ 3. Ситуаційні завдання та вправи до практичних занять.
Розділ 4. Завдання для індивідуальної та самостійної роботи.
Розділ 5. Завдання для поточного та підсумкового контролю знань.

Увага: HTML не підтримується!